Inici   | Fisioteràpia de sòl pelvià

Fisioteràpia de sòl pelvià

Fisioteràpia sol pelvià Barcelona

A Fisio Pelvic Maresme comptem amb personal especialitzat en la realització de fisioteràpia de sòl pèlvic a Barcelona. Disposem a més, dels equips mèdics necessaris per dur a terme processos de rehabilitació i prevenció de les diferents disfuncions, com ara:

 • Incontinència urinària: la incontinència urinària és un problema, principalment social que afecta majoritàriament les dones. També afecta homes que han estat operats de pròstata.
 • Prolapses genitals (descens d'òrgans).
 • Disfuncions sexuals: dolor al coit i problemes per arribar a l'orgasme.
 • Dolor pèlvic crònic: dolor que es localitza a nivell d'abdomen inferior, la pelvis o estructures intrapelvianes, persistint durant almenys 6 mesos, que es presenta de manera contínua o intermitent, no associada exclusivament amb el cicle menstrual.
 • Recuperació postpart: sabem que 1 de cada 3 dones pateix incontinència urinària als 5 anys del primer part, fer una bona prevenció abdominal i perineal ha demostrat ser eficaç en la prevenció d'aquest tipus de patologia.
 • Cistitis recurrents: inflamació de la bufeta produïda bé per una infecció o per un altre agent que la irrita. La cistitis és recurrent quan es donen més de 3 episodis durant 1 any o 2 episodis, en 6 mesos.

 • Estrenyiment anorectal o distal: en finalitzar la defecació té la sensació que no ha acabat d'evacuar completament. Es podria dir que entre defecació i defecació no es buida el recte completament. L'obstrucció funcional de sortida pot passar degut a:
  • Motilitat anus-rectal anormal o disminució de la sensibilitat anus-rectal.
  • Anisme o disinèrgia anorectal (problema de coordinar la relaxació entre l'esfínter intern i extern durant la defecació).
  • Hipotònia del sòl pelvià.
  • Hipocontractilitat de l'elevador de l'anus: es requereix una contracció activa del múscul puborectal a l'última fase de la defecació per a l'expulsió de femta del conducte anal.
 • Incontinència fecal: Incapacitat de controlar l'evacuació de la femta, cosa que provoca que s'escapin inesperadament del recte. Quan hi ha fuita de gas associat o no a la femta, parlem d' incontinència anal.

Professionals en fisioteràpia sòl pelvià Barcelona

El tractament de la disfunció del sòl pèlvic agrupa diferents mesures tals com a modificació dels hàbits higienicodietètics i teràpia conductual, fisioteràpia i entrenament de la musculatura perineal. Els objectius del tractament són millorar o aconseguir la continència urinària, reforçar la musculatura del perineu, aconseguir un augment de l'equilibri a l'estàtica pèlvica, millorar la vascularització i la funció anorrectal, a més d'aconseguir una sexualitat satisfactòria. Tractem el perineu tonificant - lo, enfortint - lo, treballem els factors abdominals hipopressius, recuperant la postura i normalitzant el to dels diferents grups musculars.

Tots els tractaments van acompanyats amb el mètode INDIBA Activ, el millor tractament aliat per solucionar problemes pelviperineals ja que oxigena, nodreix i regenera els teixits cel·lulars, afavorint la producció i reorganització de les fibres de col·lagen i elastina.

Què és INDIBA® Activ per a sòl pèlvic?

És un tractament no invasiu i segur, que incentiva l'estimulació cel·lular, cosa que accelera el procés de curació i reparació naturals. Aplicable en incontinència urinària, anal, episiotomies, esquinçaments i dolor pèlvic crònic, els quals sanen amb major velocitat. La radiofreqüència amb mètode INDIBA genera un augment de la temperatura local, incentivant l'estimulació cel·lular, cosa que accelera el procés de curació i reparació naturals de l'organisme, gràcies al restabliment de la microcirculació, vascularització i oxigenació dels teixits, augmentant la producció de col·lagen i elastina, millorant així la hidratació, elasticitat i la regeneració dels teixits.

INDIBA® Activ sòl pèlvic, tractament aliat a:

 • Incontinència urinària.
 • Esquinços musculars.
 • Musculatura de terra pèlvic.
 • Vaginisme.
 • Control de l'ejaculació.
 • Dolor pèlvic crònic o per debilitament muscular
 • Inflamació.
 • Sequedat vaginal.
 • Hemorroides.
 • Fissures anals.
 • Postpart.
 • Episiotomia.
 • Postprostatectomia radical.
 • Prostatitis.
 • Cesària.
 • Poscirurgia pèlvica.

Una part molt important de la població femenina i masculina pateixen algun tipus de desordre associat a alteracions del sòl pèlvic. A més del tractament conservador, disposem del tractament aliat amb INDIBA Activ reduint el dolor, inflamació i accelerant els processos de curació gràcies a l'efecte del sistema PRIONIC, únic al mètode INDIBA Activ. Solució senzilla, eficaç i no invasiva.

Aquesta tecnologia ofereix millores immediates i garanteix una millora en la qualitat de vida dels pacients.

No espereu més, tenim la solució.